+ 40 764 292 400

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Utilizarea datelor cu caracter personal se face în acord cu cele prezentate în continuare sau conform informării făcute atunci când au fost colectate.

Este important să menționăm că atât serverul viasoftsibiu.ro, cât și împuterniciții companiei PFA BENDORFEAN GEORGESCU IOAN care administrează, dezvoltă, întrețin și asigură suportul tehnic, hardware și software au rezidența în UE.

În scopul asigurării confidențialității și securității datelor cu caracter personal, dar și a informațiilor pe care le deținem am elaborat și implementat proceduri adecvate pe care le dezvoltăm constant.

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


          Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanți și/sau persoane de contact în cadrul instituțiilor, organizațiilor neguvernamentale sau în cadrul altor tipuri de persoane juridice cu care interacționam, datele de contact ale acestora și ale celor care acționează conform instrucțiunilor clienților noștri, furnizorilor noștri și ale persoanelor care ne contactează, precum și ale persoanelor relevante care își fac publice datele cu caracter personal în mod manifest, sunt colectate și păstrate cu respectarea legislației in materia securității și protecției datelor cu caracter personal.
          In funcție de activitatea pe care o desfășuram, colectăm și date personale speciale.

Colectarea acestui tip de date se face doar pe baza consimțământului scris transmis prin orice fel de mijloc informatic sau când consimțământul este făcut public sau când trebuie să respectăm dispozițiile legale.

DATELE PERSONALE COLECTATE

 
Datele colectate pot fi:

 • numele și prenumele, naționalitatea, locul și data nașterii, sexul;
 • informații de contact, precum: adresa de domiciliu/reședință, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • informații comunicate în mod voluntar de către persoanele vizate în funcție de activitatea pe care o desfășoară (ex: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări);
 • denumirea organizației, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • adresa poștală, data, ora și alte eventuale detalii de contact, care să ne ajute să ne îndeplinim obligațiile asumate;
 • Date privind procesul de recrutare: CV, carnet de muncă (după caz), nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; documente de suport care includ şi date sensibile, cum ar fi cazierul judiciar, caracterizarea de la ultimul loc de muncă (după caz), certificatul de examinare psihologică (după caz);
 • alte date cu caracter personal, dacă se dovedesc relevante faţă de raporturile contractuale dintre părții, precum contul bancar.

In situația în care se vor colecta în vederea bunei desfășurări a relaţiei de colaborare cu persoanele vizate, anumite categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”), seria și numărul cărţii de identitate, respectiv numărul pașaportului, date de sănătate cu caracter personal și date privind cazierul judiciar, aceste categorii speciale de date vor fi colectate numai atunci când:

 • prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea contractelor încheiat între societate si persoanele vizate;
 • în cazurile în care există orice obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
 • prelucrarea este obligatorie în scopul apărării unui drept legitim în instanțele de judecată;
 • în celelalte situații, pe baza consimțimântului prealabil expres oferit de persoana vizata;

In cazul in care legea ne obliga sa colectam si codul numeric personal sau alte date numerice, măsurile de protecție si securitate în ceea ce privește colectarea, operarea și păstrarea unor astfel de date personale fiind adecvate.

UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

La datele cu caracter personal colectate au acces doar persoane desemnate și/sau împuternicite și numai în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a obligațiilor asumate în baza unor contracte și/sau protocoale în care figurează clauze cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal colectate sunt accesate numai în cazuri si situații impuse si acceptate de părți in scopul onorarii comenzilor, livrării de produse, executării contractelor si in alte scopuri care decurg din contracte, legislație sau uzanțe.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi utilizate strict pentru onorarea contractelor, comenzilor, livrarea produselor, recrutare si angajare personal, informări cu privire la produsele pe care le producem si/sau le comercializam, serviciile pe care le prestăm, invitații la evenimente, sponsorizari.

Prelucrarea datelor se va putea face si în scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante și gestionarea dosarelor de recrutare/concurs în diferitele etape ale procedurilor de recrutare/selecție, în vederea organizării examenului/concursului de ocupare a postului vacant. Datele personale in scop de recrutare sunt colectate numai pe baza consimtamantului persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate de catre persoane desemnate/imputernicite si in scopul prestării serviciilor contractate și al respectarii angajamentelor necontractuale asumate.
          Dat fiind ca suntem supusi respectarii obligatiilor legale cu privirie la ținerea de evidente, evidente care nu se refera la date cu caracter personal dar care pot sa contina astfel de date, vom asigura si protectia acestora cu aceeasi diligenta.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului, a contractelor sau altor intelegeri si angajamente precum si in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

PĂSTRAREA DATELOR


          Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate/pastrate atat timp cat sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate si conform legilor in vigoare sau clauzelor contractuale convenite. In general, daca nu s-a convenit altfel sau daca nu sunt alte cerinte legale, perioada de pastrare a datelor cu caracter personal poate fi de maxim 10 ani.


          În cazul datelor cu caracter personal în scop de recrutare, acestea sunt pastrate nu mai mult de 6 (sase) luni de la încheierea procesului de recrutare/ selecție.

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin masurile de securitate implementate, masuri pe care le dezvoltam constant, urmarim asigurarea protectiei informatiilor importante si a datelor cu caracter personal colecatate si prelucrate, având totodata o preocupare constanta si pentru depistarea, investigarea și solutionarea oricarui tip de atac sau amenințare la adresa securității.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE


Drepturile persoanelor vizate așa cum sunt definite de legislația in vigoare in materia protectiei datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • dreptul persoanei vizate de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem referitoare la aceasta;
 • dreptul persoanei vizate la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • dreptul persoanei vizate la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor sale cu caracter personal;
 • dreptul persoanei vizate de a își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • dreptul persoanei vizate la ștergerea datelor cu caracter personal, în situațiile în care si-a retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • dreptul persoanei vizate la portabilitatea datelor care ii permite să primească o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la aceasta sau să le transmitem unei alte entități indicate de persoana vizata;
 • dreptul de a isi retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.     

In astfel de situatii este necesar ca persoanele vizate sa ne furnizeze suficiente date si informatii din care sa rezulte ca solicitarile provin de la acestea.

Solicitarile persoanelor vizate ni se vor transmite prin orice mijloc si/sau modalitate care sa ne garanteze identitatea acestora.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui, urmand a raspunde si a le rezolva in cel mai scurt timp posibil.

In situatia in care diligentele noastre pentru solutionarea solicitarilor nu va satisfac aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

SITUAȚII SPECIALE

UTILIZATORI ÎNREGISTRAȚI
Utilizatorii înregistrați sunt persoanele care au credențiale de acces (logare) pe viasoftsibiu.ro

Utilizatorii înregistrați sunt persoane cu care avem raporturi contractuale, persoane care acționează pentru persoane cu care avem raporturi contractuale sau persoane care au permisiuni de acces dobândite de-a lungul timpului. Toate aceste persoane și-au făcut publice în mod manifest datele personale în scopul utilizării contului de acces, întrucât utilizatorii înregistrați pot publica pe viasoftsibiu.ro și subdomenii comentariile lor, iar politica noastră încurajează asumarea comentariilor. După încetarea raporturilor dintre noi, ștergem conturile și totodată informațiile cu caracter personal cuprinse în ele.

NEWSLETTER GRATUIT


Persoanele interesate au posibilitatea de a primi în căsuța de e-mail newsletter, care conține informări despre produsele si activitatea noastra, scop in care colectăm, stocăm și utilizăm adresa de e-mail pentru trimiterea de astfel de informatii.

Aceste date cu caracter personal sunt stocate cu respectarea standardelor rezonabile de siguranta.

Abonații la newsletter se pot dezabona oricând, fie utilizând linkul de dezabonare automată din interiorul fiecărui e-mail, fie scriindu-ne direct.
Abonarea la newsletter are semnificația exprimării consimțământului cu privire la primirea de comunicări comerciale sau de alta natura din partea noastră. Nu înstrăinăm sub nicio formă și nici nu închiriem adresele de e-mail ale persoanelor cu care interacționăm.

MODALITATEA DE CONTACT CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL


Viasoft nu monitorizeaza nici pe scară largă și nici sistematic datele cu caracter personal, iar operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară. Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-maiL: gdpr@viasoftsibiu.ro, sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Viasoft poate partaja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, inclusiv dacă persoana vizata este angajat/colaborator al societatii .Viasoft în următoarele cazuri:

– persoana vizata este client/furnizor al VIASOFT situatie in care se vor putea partaja/divulga/transmite datele cu caracter personal către:

– serviciile externalizate ale societăţii, care asigură buna desfășurare a activităţii de traduceri scrise;

– instituțiile publice, conform obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;

– avocați, executori judecătorești, notari publici în cazul în care partajarea este impusă pentru apărarea drepturilor legitime;

– orice terț căruia societatea ii cesioneaza/noveaza orice drepturi sau obligații;

– serviciile poștale și de curierat cu care societatea colaboreaza.

În situația în care persoanele vizate ne furnizeaza date cu caracter personal cu privire la o altă persoană fizică aceasta trebuie să se asigure că are dreptul de a divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, societatea .VIASOFT poate colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal. Totodata, este necesar ca persoana care furnizeaza date cu caracter personal ale altei peroane fizice În special, să se asigure că persoanei fizice repective i s-a adus la cunostinta date si informatii referitoare la datele de identificare ale societatii VIASOFT, datele de contact ale societatii, scopurile în care sunt colecate respectivele date cu caracter personal, situatiile si modalitatea de divulgare a datelor cu caracter personal practicate de societate ; drepturile persoanei fizice cu privire la datele cu caracter personal și dreptul de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE.

In functie de situatiile impuse ca urmare a desfasurarii activitatii societatii VIASOFT, ne rezervam dreptul da a putea sa transferam datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în alte țări. În aceste cazuri, VIASOFT se va asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție corespunzătoare sau potrivite, așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile.

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de cnfidențialitate a fost revizuita la data de 24 Mai 2018 in scopul adaptarii noilor reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, urmand ca pe parcurs sa actualizam periodic Politica de confidentialitate adaptat la cerintele legale. Orice modificare sau actualizare a Politicii de confidentialitate poate fi consultata pe site-ul societatii www.viasoftsibiu.ro sau in orice al mod posibil.

DATA PROTECTION DISCLAIMER

Protejarea securitatii si confidentialitatii datelor dumneavoastra personale este importanta pentru VIASOFT

Prin urmare, VIASOFT opereaza “Site-ul” său, in conformitate cu legile in vigoare privind protectia si securitatea datelor. 


In cele ce urmeaza, vom furniza informatii cu privire la tipurile de date pe care le colectam pe site, scopurile pentru care folosim aceste date si tertii cu care le impartasim, daca este cazul. 


Datele colectate si scopul procesarii


Accesarile la site-ul web sunt inregistrate in scopul rapoartelor de analiza de securitate si de aparare impotriva atacurilor cibernetice. Cu exceptia adresei IP, nu exista date cu caracter personal care sunt colectate sau folosite in aceasta privinta. Adresele IP sunt analizate numai in cazul unui atac informatic. Datele de jurnal sunt sterse cu promptitudine, in mod regulat. 

In plus, vom colecta date cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese, numere de telefon sau adrese de e-mail), in legatura cu functionarea site-ului numai atunci cand ati furnizat in mod voluntar astfel de date catre noi (de exemplu, prin inregistrare, date de contact, sondaje, etc) si atunci cand avem dreptul sa procesam sau sa utilizam aceste date in virtutea permisiunii acordate de catre dumneavoastra sau pe baza unei dispozitii legale. 

Ca regula generala, folosim astfel de date numai in scopul pentru care ati transmis aceste date catre noi, cum ar fi procesarea comenzilor dumneavoastra, livrarile produselor catre dumneavoastra, raspunsurile la intrebarile dumneavoastra, sau pentru a va acorda acces la anumite informatii sau oferte. 


Transmiterea datelor 


In masura in care v-ati exprimat acordul sau atunci cand suntem in mod legal indreptatiti pentru a face acest lucru, vom impartasi datele dumneavoastra personale cu alte societati din grupul nostru, cu subdistribuitorii si distribuitorii produselor noastre, furnizorii nostri, acolo unde este cazul, in scopurile indicate mai sus. 


In legatura cu operarea Website-ului si a serviciilor oferite prin intermediul site-ului, VIASOFT lucreaza cu furnizori de servicii, cum ar fi cele de gazduire, sau furnizorii de servicii de mentenanta IT. 

Acesti destinatari pot fi, eventual, situati in tarile din afara Spatiului Economic European (“tari terte”), in care legile in vigoare nu ofera acelasi nivel de protectie a datelor ca in tara de origine. In astfel de cazuri, VIASOFT ia masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a datelor. 

Datele sunt partajate numai in legatura cu si in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare.


Intrebari si comentarii; schimbari


VIASOFT va raspunde tuturor cerintelor legitime de informare si, daca este cazul, corecteaza, modifica sau sterge datele personale. In cazul in care doriti sa faceti o astfel de cerere sau daca aveti intrebari sau comentarii cu privire la acest disclaimer privind protectia datelor, va rugam sa ne contactati pentru intrebari si sugestii. 


Acest Disclaimer privind protectia datelor este actualizat periodic. Veti gasi data ultimei actualizari din partea de sus a acestei pagini. 

Close Menu